คอลัมน์หมายเลข 7 : ผลสำเร็จตรวจสอบเงินแผ่นดินที่ จ.ตรัง ตอนที่ 2

วันที่ 2 เม.ย. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

สระว่ายน้ำขนาด 50 เมตร พร้อมอัฒจันทร์ 1,500 ที่นั่ง ของเทศบาลตำบลห้วยยอด จังหวัดตรัง คือตัวอย่างการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นเงินของคนไทยทั้งชาติ เกิดผลสำเร็จได้เพราะการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

โครงการนี้เริ่มต้นจากประชาชนส่งข้อมูลร้องเรียนให้คอลัมน์หมายเลข 7 ช่วยตรวจสอบ จึงลงพื้นที่เดือนเมษายน ปี 2559 ขยายผลร่วมกับผู้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ขณะนั้น และเจ้าหน้าที่ สตง.จังหวัดตรัง พบว่าสระว่ายน้ำก่อสร้างไม่เสร็จ เอกชนเบิกค่าจ้างไป 3 งวด กว่า 15 ล้านบาท จากนั้นทิ้งงาน สระน้ำถูกร้างไว้เกือบ 5 ปี โดยนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด ยอมรับผลตรวจสอบและนำข้อแนะนำจาก สตง.ไปแก้ไขปัญหาสระว่ายน้ำมูลค่าเกือบ 34 ล้านบาท จึงก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานได้เดือนตุลาคม ปีที่แล้ว

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด ยังขอบคุณ สตง. และคอลัมน์หมายเลข 7 ที่ร่วมกันตรวจสอบโครงการนี้ เทศบาลจึงแก้ไขปัญหาได้สำเร็จและฟ้องดำเนินคดีกับเอกชนรายแรก แต่คดียังไม่ยุติ จึงถือว่าการทำหน้าที่ของ สตง.ไม่ใช่การจับผิด

สอดคล้องกับความเห็นของอดีตผู้ว่า สตง. ซึ่งลงพื้นที่ร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 ติดตามความสำเร็จการตรวจสอบโครงการนี้ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน 

สำหรับสระว่ายน้ำแห่งนี้ เทศบาลตำบลห้วยยอด ได้เงินสนับสนุนจากโครงการไทยเข้มแข็ง จำนวน 34 ล้านบาท จึงทำสัญญาจ้างเอกชน 25 สิงหาคม 2554 ค่าจ้าง 33,990,000 บาท แต่ส่งมอบงานไม่ทัน 21 เมษายน 2555 ได้ขยายเวลาถึง 18 ตุลาคม 2555 แต่ก่อสร้างไม่เสร็จจึงทิ้งงาน ตอนนั้นเลยมากว่า 800 วัน มีค่าปรับเกือบ 29 ล้านบาท มากกว่าค่างานที่เหลือ 18 ล้านบาท เทศบาลจึงทำตามข้อแนะนำของ สตง. โดยบอกเลิกสัญญาและแจ้งความดำเนินคดีเอกชนรายแรก ขณะนี้คดียังไม่ยุติ…

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7