คอลัมน์หมายเลข 7 : ทิ้งร้างโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยฯ ตอนที่ 1

วันที่ 3 เม.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ภาพเปรียบเทียบอาคารศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตามแผนงานใช้เป็นสถานที่ฝึกงานนักศึกษาและที่พักของนักท่องเที่ยว อยู่ติดกับหาดวิวาห์ใต้สมุทร แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดตรัง ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลตรวจสอบร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2555 และปี 2556, 2557 และ 2559

ล่าสุดวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา คอลัมน์หมายเลข 7 กลับไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ครั้งนี้มาในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน

การตรวจสอบโครงการนี้ ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน สภาพอาคารก่อสร้างยังคงเหมือนเดิม แต่ทรุดโทรมและพังเสียหายมากขึ้น เนื่องจากก่อสร้างตั้งแต่ปี 2550 แต่ต้องหยุดชะงักและทิ้งร้างในเดือนธันวาคม ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน หลังจากผู้บริหารสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ถูกแจ้งความดำเนินคดีทำโครงการนี้รุกที่ป่าชายเลน

ข้อเท็จจริงปมปัญหานี้ สืบเนื่องจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ในปี 2536 และปี 2537 จำนวน 1,746 ไร่ จึงก่อสร้างอาคาร ถนน และรั้วรอบมหาวิทยาลัย

จากนั้นปี 2550 มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวดังกล่าว ทำสัญญาจ้างเอกชนให้ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกือบ 22 ไร่ ค่าจ้าง 125,900,000 บาท แบ่งจ่ายเงิน 20 งวด หลังจากก่อสร้างมาได้ 2 ปี มีปริมาณงานกว่า 80% เอกชนเบิกเงินไปแล้วกว่า 64 ล้านบาท โครงการนี้จึงหยุดชะงักด้วยสาเหตุตามที่กล่าวไว้แล้ว
   
ปัญหาดังกล่าวนี้ คณะกรรมการที่จังหวัดตรัง ตั้งขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายได้ประชุมร่วมกัน มีข้อสรุปว่าความผิดพลาดนี้เกิดจากการทำแผนผังขออนุญาตใช้ที่ดิน ปี 2535 มีพื้นที่ขยายเพิ่มเป็น 2,109 ไร่

สำหรับกรณีบุกรุกที่ป่าชายเลนครั้งนี้ มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง ขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้ว

ขณะที่นายพิศิษฐ์ สมัยเป็นผู้ว่า สตง. เคยทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอให้ช่วยหาทางออกวิธีแก้ไขปัญหานี้ แต่ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมชัดเจน 

วันพรุ่งนี้ติดตามทางออกวิธีแก้ไขปัญหาโครงการนี้ จาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7