คอลัมน์หมายเลข 7 : บทสรุปโครงการศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรมฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันที่ 4 เม.ย. 2561 เวลา 07:23 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ มีบทสรุปการตรวจสอบโครงการศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

Tag : สนามข่าว 7 สี คอลัมน์หมายเลข 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โครงการศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรม