คอลัมน์หมายเลข 7 : ทิ้งร้างโรงแรม มทร.ศรีวิชัย จ.ตรัง ตอนที่ 2

วันที่ 4 เม.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโครงการศูนย์ปฏิบัติการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งจ้างเอกชนก่อสร้างตั้งแต่ปี 2550 ค่าจ้าง 125,900,000 บาท แต่ทำได้แค่ 2 ปี มีปริมาณงานกว่า 80% เบิกเงินแล้วกว่า 64 ล้านบาท สุดท้ายโครงการนี้ก็ต้องหยุดชะงักและทิ้งร้างตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2552 ถึงปัจจุบัน หลังจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถูกแจ้งความดำเนินคดีทำโครงการนี้รุกที่ป่าชายเลน อยู่นอกเขตได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ขณะนี้คดีทางแพ่งยังไม่ยุติ

อธิบดีกรมดีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่าจะตั้งคณะกรรมการ มีผู้แทนจังหวัด ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยและนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบต่อไป

ด้านนายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ซึ่งร่วมตรวจสอบโครงการนี้กับคอลัมน์หมายเลข 7 ตั้งแต่สมัยเป็นผู้ว่า สตง.บอกว่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้หน่วยงานราชการ มีหน้าที่ต้องรักษากฎหมายเป็นแบบอย่างให้ประชาชนโดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ต้องรอบคอบไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7