คอลัมน์หมายเลข 7 : เตาเผาขยะเมืองเสนา 199 ล้านบาท ตอนที่ 1

วันที่ 9 เม.ย. 2561 เวลา 11:21 น.

Views

ปริมาณขยะเกือบ 800 ตัน กองอยู่บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการเตาเผาขยะของเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารเทศบาลเมืองเสนา ใช้เงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2554 ว่าจ้างเอกชน วงเงิน 199 ล้านบาท ก่อสร้างเตาเผาขยะ 2 เตา เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2555 ล่าสุดขยะกองโตส่งกลิ่นเหม็นฟ้อง ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมตรวจสอบอีกครั้ง เหตุใดจึงไม่กำจัดขยะปล่อยทิ้งไว้จนมีปริมาณสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ 
 
คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 2 เมษายน ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ซึ่งเคยตรวจสอบโครงการนี้ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงหยุดเดินระบบจริง หลังเอกชนที่รับจ้างบริหารจัดการขยะหมดสัญญาตั้งแต่เดือนกันยายน ขณะเดียวกันไม่เดินเครื่องเผาขยะเพราะไม่คุ้มทุน 

น่าสังเกตว่าเทศบาลเมืองเสนา นำขยะไปฝังกลบที่บ่อขยะมหาพราหมณ์ อำเภอบางบ่อ ค่าจ้างตันละ 150 บาท ในระหว่างการศึกษาเพื่อหาทางลดต้นทุนเตาเผาขยะ 199 ล้านบาทนี้ จึงไม่ได้ใช้งาน ทั้งที่ก่อนหน้านี้เทศบาลได้เสนอแผนงานกับทางจังหวัดว่ามีความพร้อมทั้งบุคลากรและแผนการซ่อมบำรุง เพื่อขออนุมัติโครงการ

นายพิศิษฐ์ ตั้งข้อสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการออกแบบเตาเผาขยะ ยึดหลักตามงบประมาณที่ใช้มากกว่าประสิทธิภาพการใช้งาน เทศบาลเมืองเสนา ควรหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายนี้

ย้อนไปปี 2558 ประชาชนร้องเรียนขยะกองโตส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านในพื้นที่ จากการตรวจสอบร่วมกับ สตง. จึงพบปัญหา เอกชนส่งมอบเตาเผาขยะเดือนกันยายน 2555 แต่ผ่านมากว่า 1 ปี ก็ยังไม่ได้ใช้งานตามแผน 
  
หลังว่าจ้างเอกชนดำเนินงานแทนในเดือนพฤศจิกายน 2556 คอลัมน์หมายเลข 7 ได้ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบระบบถึง 3 ครั้ง เพื่อพิสูจน์ว่าสามารถเผาขยะได้ปริมาณ 60 ตัน/วัน เป็นระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน และผ่านการทดสอบค่ามลพิษในอากาศ แต่ปรากฏว่าไม่ผ่านการทดสอบทั้ง 3 ครั้ง เนื่องจากเผาขยะได้เฉลี่ยเพียง 30 ตันต่อวัน ขณะเดียวกันมีการคืนเงินหลักประกันสัญญา วงเงินกว่า 9,000,000 บาท ให้เอกชน ทั้งที่ยังไม่ส่งผลการตรวจสอบค่ามลพิษให้ สตง.

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7