คอลัมน์หมายเลข 7 : เตาเผาขยะเมืองเสนา 199 ล้านบาท ตอนที่ 2

วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจง สาเหตุที่ไม่จ้างเอกชนรายใหม่มาดำเนินการเผาขยะ หลังหมดสัญญากับรายเดิม ขณะเดียวกันก็ไม่เดินเครื่องเผาขยะที่มีปริมาณกว่า 800 ตันนี้เอง แต่กลับไปจ้างฝังกลบ เนื่องจากค่าจ้างถูกกว่า 
              
คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเตาเผาขยะนี้อีกครั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน หลังประชาชนร้องเรียน เหตุใดเทศบาลปล่อยขยะกองสะสมส่งกลิ่นรบกวน ไม่เดินเครื่องเตาเผาขยะ ทั้งที่ลงทุนไปเกือบ 200 ล้านบาท
              
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ขยะส่งกลิ่นฟ้อง คอลัมน์หมายเลข 7 เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนตั้งแต่ปี 2558 จึงลงพื้นที่ร่วมกับ สตง. เป็นที่มาของการตรวจสอบประสิทธิภาพเตาเผาขยะแห่งนี้
              
น่าสังเกตว่า ผู้บริหารเทศบาลเมืองเสนา เสนอแผนงานกับทางจังหวัดว่า มีความพร้อมทั้งบุคลากรและแผนการซ่อมบำรุง โดยเลือกวิธีการเผาขยะเป็นวิธีการกำจัดขยะในพื้นที่ ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินปี 2554 จำนวน 199 ล้านบาท เบื้องต้นจะดำเนินการเอง เมื่อไม่บรรลุวัตถุประสงค์จึงจ้างเอกชนดำเนินการ  ล่าสุดหยุดเดินระบบตั้งแต่เดือนกันยายน พร้อมทำหนังสือขอคำแนะนำจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเห็นว่า หากเดินเครื่องเผาขยะต่อไปก็จะไม่คุ้มทุน
              
คอลัมน์หมายเลข 7 พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส  ซึ่งเคยตรวจสอบเรื่องนี้ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่า สตง. ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหาทางใช้ประโยชน์จากเตาเผาขยะให้คุ้มค่ากับเงินแผ่นดินที่ใช้จ่ายไป

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7