คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์วัฒนธรรม จ.ตรัง ถูกทิ้งงาน ตอนที่ 1

วันที่ 11 เม.ย. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ภาพอาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง ตามแผนงานใช้งบก่อสร้าง 323,890,000 บาท โครงการนี้คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ สตง. และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส สมัยเป็นผู้ว่า สตง. วันที่ 14 กันยายน 2559 ขยายผลจากข้อมูลที่ชาวบ้านร้องเรียน
              
เปรียบเทียบกับภาพล่าสุดวันที่ 27 มีนาคมปีนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 กลับไปติดตามการแก้ไขปัญหานี้พร้อมกับนายพิศิษฐ์ อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน พบว่าภายในอาคารยังชำรุดพังเสียหายไม่มีการซ่อมแซม ร่องรอยน้ำฝนที่ไหลลงมาจากหลังคายังไม่ได้รับการแก้ไข 

ทางขึ้นอาคารที่ทรุดตัว ขณะนี้กำลังมีการซ่อมแซมจากผู้รับเหมารายใหม่ แต่ภายในอาคารยังคงสภาพเดิม
              
สำหรับการตรวจสอบโครงการนี้ในปี 2559 นายณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชี้แจงว่า อาคารหลังนี้แยกงานเป็น 2 ส่วน คืองานก่อสร้างอาคาร วงเงิน 262,400,000 บาท ใช้งบปี 2552-2555 มหาวิทยาลัยทำสัญญาจ้างบริษัท ASA การช่างจำกัด วันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ตรวจรับงานวันที่ 18 มีนาคม 2554 จ่ายค่าจ้างครบและหมดสัญญาประกันคุณภาพงาน 2 ปีแล้ว
              
ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างระบบพร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรอถึง 2 ปี จึงทำสัญญาจ้างบริษัทเดอะวินเนอร์ค้าวัสดุ จำกัด วันที่ 29 มีนาคม 2556 วงเงิน 61,490,000 บาท แบ่งงานเป็น 13 งวด และได้ขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 2 สิงหาคม 2557 แต่ก่อสร้างไม่เสร็จ เอกชนเบิกค่าจ้างแล้ว 10 งวดกว่า 48 ล้านบาท จึงทิ้งงาน เหลืองาน 3 งวดกว่า 13 ล้านบาท มหาวิทยาส่งหนังสือแจ้ง 3 ครั้งเร่งรัดให้รีบดำเนินงานแต่ไม่เป็นผล จึงบอกเลิกสัญญาวันที่ 17 มิถุนายน 2559
             
นับจากนั้นอาคารหลังนี้จึงทิ้งไว้จนพังเสียหาย โดยใช้งานไม่คุ้มค่ากับเงินแผ่นดินที่จ่ายไปแล้วกว่า 310.8 ล้านบาท
              
วันพรุ่งนี้ ติดตามทางออกวิธีแก้ไขปัญหาโครงการนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7