คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจศูนย์วัฒนธรรม จ.ตรัง ถูกทิ้งงาน ตอนที่ 2

วันที่ 12 เม.ย. 2561 เวลา 11:25 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่จังหวัดตรัง วันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา พร้อมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความชำรุดเสียหายของอาคารศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วงเงินค่าก่อสร้าง 323,890,000 บาท หลังจากเคยตรวจสอบในวันที่ 14 กันยายน 2559 พบว่าภายในอาคารแทบไม่มีการแก้ไขและชำรุดเสียหายมากขึ้น และบางห้องยังคงมีน้ำไหลออกจากปลั๊กไฟ มีเพียงทางขึ้นอาคารที่ทรุดตัว กำลังมีการซ่อมแซมจากผู้รับเหมารายใหม่ 

ย้อนกลับไปที่การตรวจสอบโครงการนี้ ในปี 2559 ตามข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.และนายพิศิษฐ์ สมัยเป็นผู้ว่า สตง. โดยตอนนั้นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชี้แจงปัญหาที่เกิด และยืนยันผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะรีบแก้ไขปัญหานี้ เนื่องจากอาคารหลังนี้แยกงานเป็น 2 ส่วน คือ งานก่อสร้างอาคาร ตรวจรับวันที่ 18 มีนาคม 2554 และจ่ายค่าจ้างไปแล้ว 262,400,000 บาท หมดสัญญาประกันคุณภาพงาน 2 ปีแล้ว

ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างระบบพร้อมครุภัณฑ์ มหามหาวิทยาลัยทำสัญญาจ้างเอกชนรายที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2556 ค่าจ้าง 61,490,000 บาท แบ่งงานเป็น 13 งวด แต่ได้ขยายเวลาครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 2 สิงหาคม 2557 แต่ก่อสร้างไม่เสร็จ เอกชนเบิกค่าจ้างแล้ว 10 งวด 48 ล้านบาท จากนั้นทิ้งงาน เหลืองาน 3 งวด กว่า 13 ล้านบาท แต่มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญา วันที่ 17 มิถุนายน 2559 หลังส่งหนังสือ 3 ครั้ง เร่งรัดให้รีบดำเนินงาน แต่ไม่เป็นผล อาคารหลังนี้จึงชำรุดพังเสียหายจากฝนที่ตกลงมาไหลผ่านรูรั่วของหลังคา ทั้งพื้นกระเบื้องยางและพรม บางห้องมีน้ำขังตามที่เห็น จึงนำกระสอบทรายวางกั้นไว้ไม่ให้น้ำไหลไปห้องอื่น

นับจากนั้นผ่านมา 1 ปี 7 เดือน อาคารหลังนี้จากสภาพที่เห็นความเสียหาย ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงใช้งานได้ไม่คุ้มค่ากับเงินแผ่นดินที่จ่ายไปแล้วกว่า 310.8 ล้านบาท อดีตผู้ว่า สตง. จึงฝากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้รีบแก้ไขปัญหานี้ และหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7