7 วัน ระวังอันตราย วันที่ 3 ยอดเสียชีวิตพุ่ง 188 คน สาเหตุหลักเมาแล้วขับ!

วันที่ 14 เม.ย. 2561 เวลา 16:54 น.

Views

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน สรุปตัวเลขอุบัติเหตุวันที่ 13 เมษายน วันที่ 3 ของช่วง 7 วันระวังอันตราย เกิดอุบัติเหตุ 820 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 86 คน บาดเจ็บ 852 คน ยอดสะสม 3 วันมีเสียชีวิต 188 คน โดยสะสมสูงสุดที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และเพชรบูรณ์ จังหวัดละ 8 คน สาเหตุยังเป็นเมาแล้วขับ

สำหรับจุดบริการประชาชนของกองทัพบก ตรวจพบผู้ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับสะสม 3 วัน 113,960 คน เฉพาะวันที่ 13 เมษายน รถจักรยานยนต์ถูกยึดเพิ่ม 931 คัน รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคคล 585 คัน ยอดสะสมรวม 2,991 คัน ยึดใบขับขี่ รวม 4,685 ราย

Tag : 7 วันอันตราย