แข่งขันเรือยาวงานสงกรานต์จังหวัดเลย

วันที่ 15 เม.ย. 2561 เวลา 01:29 น.

Views

ที่หนองน้ำสาธารณะกุดโง้ง ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย มีการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาววันสงกรานต์ ซึ่งปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลและข้อความจารึกในถ้วยพระราชทาน นอกจากการแข่งขันเรือยาวแล้ว ยังมีการประกวดกองเชียร์และแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โดยวัตถุประสงค์การจัดงานก็เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเชื่อมสัมพันธ์อันดีในชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย