ภาพรวมสงกรานต์ถนนข้าวสารปีนี้ขานรับนโยบายสำเร็จ

วันที่ 15 เม.ย. 2561 เวลา 17:01 น.

Views

รายงานสดจากถนนข้าวสาร : ภาพรวมตลอด 3 วันช่วงสงกรานต์ ถนนข้าวสารขานรับนโยบายสำเร็จ ปีนี้ปลอดแป้ง ไม่แต่งกายโป๊ ปลอดเหล้าและปืนแรงดันสูง และยังเล่นสงกรานต์แบบประหยัดน้ำ...