เทศบาลตำบลมะกอก เปิดโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญด้านชีวิต

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 01:30 น.

Views

กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ร่วมฟ้อนรำ ออกกำลังกาย และเล่นดนตรีพื้นเมือง ตามความถนัด ภายในโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญด้านชีวิต ที่สร้างขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้กลุ่มผู้สูงอายุแต่ละชุมชน ในจังหวัดลำพูน ร่วมทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็กรุ่นหลัง อีกทั้งส่งเสริมอาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ให้มีกำลังใจและมีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต

นายกเทศมนตรีตำบลมะกอก กล่าวว่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกให้เทศบาลตำบลมะกอก เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์รวมการทำกิจกรรม เพื่อความสุขและรอยยิ้มของผู้สูงอายุ และจะมีการจัดกิจกรรมให้ลูกหลานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

นอกจากนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่และจิตอาสายังให้บริการตัดผมฟรี กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมภายโรงเรียนผู้เชี่ยวชาญด้านชีวิต เพื่อสุขอนามัยที่ดี