ขยายร้านค้าขายสินค้าโอทอปในดอนเมือง

วันที่ 16 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ได้ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอทอป ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวและชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้เพิ่มร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปในท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา โดยนำสินค้าโอทอปกว่า 186 รายการ จากกลุ่มผู้ผลิตจำนวน 64 ราย จำหน่ายสินค้าโอทอปแล้ว และได้รับ ความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงเทศกาลพอดี และมีนักท่องเที่ยวใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองจำนวนมาก

โดยตั้งแต่ปี 2557 ที่ผ่านมา ได้เริ่มนำผลิตภัณฑ์โอทอปเข้าไปวางจำหน่ายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจากนั้นได้ขยายพื้นที่ ไปวางจำหน่ายเพิ่มในท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งทั้ง 2 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมาก และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายแล้วกว่า 324 ล้านบาท