ตั้งกลุ่มคุณปลื้ม เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

โดยมีมติเห็นชอบตั้งแต่ นายสนธยา คุณปลื้ม หัวหน้าพรรคพลังชล เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านการเมือง ขณะที่ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลแสนสุข เป็นกรรมการประจำนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

เรื่องนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เหตุผลว่า เพื่อให้คำปรึกษาและความคิดเห็นต่อการทำงานของรัฐบาล ไม่ได้ตั้งเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือเกี่ยวข้องกับการเมือง อีกทั้งการแต่งตั้งครั้งนี้ ทั้งหมดเป็นไปเพื่อความเหมาะสม  

ขณะที่นายสนธยา ยืนยันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง หรือปูทางร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐในอนาคต แต่เพื่อประโยชน์และแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่เท่านั้น    

คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงการคลัง โดยให้ นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นปลัดกระทรวงการคลัง แทน นายสมชัย  สัจจพงษ์ ที่ลาออก และให้ ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นอธิบดีกรมสรรพากร ขณะที่ให้ นายทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ มานั่งเป็นเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร.แทน

พร้อมเห็นชอบขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สาระสำคัญคือ การกำหนดนิยามของสถานที่ อำนาจหน้าที่ การจัดสรรรายได้และจ่ายเงินสมทบ เพื่อรองรับการออกฉลากที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ พร้อมกับเพิ่มโทษจำและปรับผู้จำหน่ายสลากเกินราคา จำหน่ายในสถานศึกษาและจำหน่ายให้ผู้มีอายุไม่เกิน 20 ปีด้วย