สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังอูวินมยิน (U Win Myint) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานีธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาคนใหม่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

วันที่ 17 เม.ย. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

ฯพณฯ อูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กรุงเนปยีดอ ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเมียนมา

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดและความร่วมมืออย่างกว้างขวางที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง กอปรกับความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกัน จะพัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า 

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น อูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา