ความเคลื่อนไหวพระสังฆาธิการ

วันที่ 19 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

วันนี้เป็นครั้งแรกที่  พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ที่ถูกกล่าวโทษเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร และกรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น 1 ในพระ 5 รูปที่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ กล่าวว่า  ขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดของการกล่าวโทษ จึงยังไม่ขอชี้แจงใด ๆ พร้อมยืนยันวัดสามพระยาฯ ได้จัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรม และเปิดสอน สอบ อบรมนักเรียนมาแล้วทั่วประเทศ

ด้านพระธรรมกิตติเมธี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค 16 17 18 และประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการกล่าวโทษพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ว่า ทางผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือ พศ. ควรที่จะนำเรื่องนี้มาหารือกับมหาเถรสมาคม หรือ มส.ก่อนเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ เนื่องจากพระที่ถูกกล่าวโทษเป็นพระชั้นผู้ใหญ่

ส่วนกรณีที่มีข่าวความเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ และศิษยานุศิษย์นั้นยืนยันว่า คณะสงฆ์ ไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ แต่ในส่วนของศิษยานุศิษย์ไม่สามารถตอบแทนได้

ด้านนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่า ต้องดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกคนตามพยานหลักฐาน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมาและระมัดระวังที่สุด เนื่องจากมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง