กบง. เห็นชอบปรับโครงสร้างราคาน้ำมันใหม่

วันที่ 20 เม.ย. 2561 เวลา 16:19 น.

Views

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ได้มมีมติปรับโครงสร้างราคาน้ำมันใหม่ โดยได้ปรับปรุงหลักเกกณฑ์การคำนวณ ราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง โดยปรับฐานเกรดน้ำมันอ้างอิงมาเป็น เกรดน้ำมันยูโร 4 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สากล และใกล้เคียงความเป็นจริงมากสุด ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมัน ณ โรงกลั่น ลดลง โดยราคาน้ำมันดีเซล ลดลง41 สตางค์ต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล 91 และ แก๊สโซฮอลอี20 จะลดลง 61 สตางค์ต่อลิตร ส่วนแก๊สโซฮอล 95 ลดลง 43 สตางค์ต่อลิตร

นอกจากนี้ ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ยังมีมติลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมันเบนซิน ดีเซล และกลุ่มแก๊สโซฮอล ลง 15 สตางค์ต่อลิตร เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ซึ่งคาดว่าจะประกาศได้ในคืนนี้) ก็จะทำให้โดยรวมราคาขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นราคาก่อนรวมค่าการตลาด และจัดหน่ายที่สถานีบริการน้ำมัน ลดลงรวมกว่า 60-80 สตางค์ได้ แต่ทั้งนี้ราราน้ำมันขายปลีกจะลดลงมากน้อยเท่าใด และจะลดลงเมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ค้าน้ำมัน และยืนยันว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ใช่เป็นนโยบายประชานิยม เพราะได้มีการศึกษาไว้ตั้งแต่ปี 2558 แล้ว เพื่อดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีความผันผวน

โดยสัดส่วนการคำนวณราคาน้ำมันขายปลีกของไทย จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ต้นทุนเนื้อน้ำมันสำเร็จรูป ซึ่งจะอ้างอิง และขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันอ้างอิง ที่ไทยใช้จาก ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยน มารวมกับอัตราภาษีต่างๆ ประกอบด้วย ภาษีสรรพสามิต, ภาษีเทศบาล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังรวมกับการนำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงยังต้องรวมค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมัน ถึงจะออกมาเป็น ราคาขายปลีกที่สถานีบริการน้ำมันแต่ละแห่ง ซึ่งราคาที่แตกต่างกัน ของแต่ละผู้ค้านั้นมาจากค่าการตลาด

Tag : กระทรวงพลังงาน ราคาน้ำมันขายปลีก