วางทุ่นป้องกันอันตราย ”ฉลาม” วัดถ้ำเขาเต่า

วันที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 10:16 น.

Views

นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พร้อมด้วยนายพัลลภ  สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย  ลงพื้นที่บริเวณหาดทรายน้อย  หมู่บ้านเขาเต่า  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อดูพื้นที่และวางแนวการติดตั้งทุ่น และการวางตาข่ายเพื่อป้องกันฉลาม  โดยจุดที่ดำเนินการหลังเสร็จแล้วนักท่องเที่ยวจะลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย  แต่ในช่วงนี้ประมาณ 20 วัน ขอให้งดการลงเล่นน้ำทะเลไปก่อน 

นอกจากนี้  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง   จะได้จัดส่งนักวิชาการมาพูดคุยในเรื่องของทุ่น  และการวางตาข่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจ และการเข้ามามีส่วนร่วม   โดยในสัปดาห์หน้าจะให้เจ้าหน้าที่นำทุ่นกั้นแนวเขตลงมาวาง  เพื่อประเมินก่อนระยะแรกว่า จะต้องลงไปลึกขนาดไหน   อีกทั้งจะสำรวจ และศึกษาเส้นทางของฉลามหัวบาตร ในพื้นที่ระหว่างหาดทรายใหญ่  หาดทรายน้อย  จนถึงวัดถ้ำเขาเต่า   และจัดเจ้าหน้าที่ประจำที่วัดถ้ำเขาเต่า ตั้งแต่ช่วงเวลาเย็นถึงเช้า
        
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กล่าวอีกว่า ในส่วนของการพบฉลามในพื้นที่บริเวณวัดถ้ำเขาเต่า นั้นข้อมูลทางวิชาการยังยืนยันว่าเป็นฉลามหัวบาตร  ส่วนสำคัญคือการลงสำรวจ เพื่อดูระบบนิเวศของปลาฉลาม ตั้งแต่เส้นทาง และการพบเห็น ถึงความเป็นอยู่ของปลาฉลามที่นี่ ถือเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย และจะเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป หารือการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในอนาคต และยืนยันว่าไม่พบว่ามีการล่าฉลามแต่อย่างใด