จับตา 5 บริษัท ยื่นขอสิทธิสำรวจ ผลิตปิโตรเลียมอ่าวไทย

วันที่ 26 เม.ย. 2561 เวลา 18:03 น.

Views

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 ตามทีโออาร์การเปิดประมูลภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในวันนี้ ได้มีบริษัทที่สนใจเข้ามารับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประมูล ที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม จำกัด นำโดย Mr. Naser Al Hajrl, Senior Vice President Operation , บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร , บริษัท Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. นำโดย Mr. Minoru Fukuda กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป สำนักงานกรุงเทพฯ , บริษัท โททาล อี แอนด์ พี ไทยแลนด์ จำกัด นำโดย Mr. Pascal Laroche, Country Chair and General Manager และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

โดยทั้ง 5 บริษัทจะนำเอกสารที่ได้รับไปศึกษา และเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 ตามขั้นตอนต่อไป

Tag : น้ำมัน อ่าวไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ