ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 27 เม.ย. 2561

วันที่ 27 เม.ย. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

ราคาอาหารสดวันนี้ทุกรายการยังขายราคาเดิม ราคาผักสดมีเพียงบางรายการที่มีการปรับราคา ราคาผลไม้ทุกรายการยังขายราคาเดิม

ราคาเนื้อสัตว์
เนื้อหมู (สะโพก/ไหล่)         กก.ละ          125-130   บาท
หมูสามชั้น                   กก.ละ          140-145   บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)   กก.ละ           65-70    บาท
กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)       กก.ละ          170-200   บาท
ปลานิล                     กก.ละ           60-75    บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด (กลาง)           ฟองละ              3.80-3.90  บาท
ไข่ไก่ (เบอร์ 2)          ฟองละ              3.30-3.40  บาท
ไข่ไก่ (เบอร์ 3)          ฟองละ              3.20-3.30  บาท

ราคาผัก
ขึ้นฉ่าย                  ขีดละ                 8-9      บาท
มะระจีน                 กก.ละ               32-35     บาท
ผักคะน้า                 กก.ละ               20-22     บาท
แตงกวา                 กก.ละ               18-20     บาท
มะนาวแป้น (เบอร์ 1-2)     ผลละ                5-5.50    บาท
                                         
ราคาผลไม้
ส้มเขียวหวาน (เบอร์ 5)        กก.ละ           55-60      บาท
กล้วยไข่                     หวีละ            35-40      บาท
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง            กก.ละ          120-140     บาท
เงาะโรงเรียน                กก.ละ           70-80      บาท
                                         
ที่มา : กรมการค้าภายใน