Green Report : ถนนสายต้นไม้สวยในไทย

วันที่ 9 พ.ค. 2561 เวลา 11:18 น.

Views

ภาพที่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่พากันถ่ายรูปคู่กับต้นไม้ดอกไม้สายพันธุ์ต่างๆ ที่บานสะพรั่งตามแต่ฤดูกาล กลายเป็นเทรนด์การถ่ายภาพอวดกันบนโซเชียล นอกจากได้ภาพสวยๆ แล้ว ยังส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย
              
แต่ละจังหวัดมีถนนสายต้นไม้ที่ปลูกบนเกาะกลางถนน หรือตามริมขอบถนน ซึ่งกรมป่าไม้ ได้สำรวจพบถนนต้นไม้สวยหลายแห่ง เช่น ถนนดอกคูณ จังหวัดขอนแก่น, ถนนชมพูพันธุ์ทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, ถนนดอกเหลืองอินเดีย จังหวัดน่าน, ถนนดอกกัลปพฤกษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และถนนอุโมงต้นไม้ จังหวัดพังงา ที่เกิดจากต้นไม้เอนเข้ารับแสงในทิศทางเดียวกัน
              
นอกจากความสวยงามของต้นไม้ชนิดต่างๆ แล้ว ประโยชน์ของต้นไม้ริมถนนยังช่วยดูดซับน้ำฝน ดูดซับควันพิษจากท่อไอเสียยานพาหนะ ดูดซับเสียง ให้ร่มเงา เพื่อช่วยให้พื้นผิวถนนไม่ร้อน ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศบนรถยนต์และยังช่วยให้เกิดความสบายตาด้วย
              
ต้นไม้แต่ละต้นล้วนมีอายุไข หากขาดการใส่ใจดูแลและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ต้นไม้ย่อมให้ประโยชน์ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะต้นไม้ 1 ต้น จะดูดซับได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักต้นไม้
               
หรือแม้แต่การจัดเรียงต้นไม้ หากถูกปลูกอยู่ในถนนที่แคบเกินไป ส่งผลต่อระบบการสังเคราะห์แสง ไม่เติบโต สร้างความสวยงามให้ท้องถนนได้ รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ ต้องทำอย่างถูกวิธีตามหลักรุกขกรด้วย
              
ขณะนี้กรมป่าไม้ อยู่ระหว่างการรวบรวมและสำรวจถนนที่มีต้นไม้สวยทั้งหมดทั่วประเทศ เพื่อจัดทำบัญชี ศึกษาชนิดพันธุ์ที่เหมาะสม รวมถึงวางแผนส่งรุกขกรเข้าดูแลบำรุงรักษาให้คงความสวยงามเติบโต เป็นแลนด์มาร์คของแต่ละสถานที่ที่สะท้อนการสร้างภูมิทัศน์การจัดการที่สาธารณะให้สวยงามตามธรรมชาติ
              
เราทุกคนสามารถร่วมเป็นเครือข่ายช่วยแจ้งข้อมูลบำรุงรักษาต้นไม้ในสถานที่นั้นๆ ได้ และในอนาคตหากมีการจัดทำบัญชีถนนต้นไม้สวยสำเร็จ อาจพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นสัญลักษณ์ หรือแลนด์มาร์คของจังหวัดได้

Facebook : ch7greenreport

Tag : Green Report