สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายอาร์เมน ซาร์คิสเซียน ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย คนที่ 4 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

วันที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

ฯพณฯ นายอาร์เมน ซาร์คิสเซียน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย กรุงเยเรวาน ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความปรารถนาดีระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน อันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น อาร์เมน ซาร์คิสเซียน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย