สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายอิลฮัม อาลีเยฟ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานสมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561

วันที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

ฯพณฯ นายอิลฮัม อาลีเยฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน กรุงบากู ในโอกาสที่ท่านได้เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เป็นสมัยที่ 4 ข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจาน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น พระราชสาส์นแสดงความยินดี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน