สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายมิเกล มาริโอ ดิอัซ-กาเนล เบร์มูเดซ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบาคนใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

วันที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 20:10 น.

Views

ฯพณฯ นายมิเกล มาริโอ ดิอัซ-กาเนล เบร์มูเดซ ประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบา กรุงฮาวานา ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งรัฐและสภารัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคิวบา ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐคิวบา

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคิวบาจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น มิเกล มาริโอ ดิอัซ กาเนล เบร์มูเดซ