สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายมุฮัมมัด อับดุล ฮะมีด ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

วันที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 20:11 น.

Views

ฯพณฯ นายมุฮัมมัด อับดุล ฮะมีด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กรุงธากา ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ร่วมมืออันดีที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองกอปรกับความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกันจะช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์น มุฮัมมัด อับดุล ฮะมีด