สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ นางพะเยาว์ ชัยมงคล

วันที่ 13 พ.ค. 2561 เวลา 20:22 น.

Views

เวลา 17.34 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พระราชทานเพลิงศพ นางพะเยาว์ ชัยมงคล ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 สิริอายุได้ 94 ปี 5 เดือน

นางพะเยาว์ ชัยมงคล เกิดเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2465 เป็นบุตรีของนายเติม และนางแย้ม เทียนจวง หลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศรีบุณยานุสสรณ์ นางพะเยาว์ ในฐานะลูกสาวคนโต จึงรับหน้าที่ดูแลพ่อและแม่ รวมถึงดูแลกิจการของครอบครัว ตลอดช่วงชีวิตนางพะเยาว์ ได้อบรมสั่งสอนบุตรทุกคนให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบ และเป็นคนมีคุณธรรม มีจิตใจสาธารณช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส นางพะเยาว์ เป็นคนจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยได้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างถาวรวัตถุ และเสนาสนะในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนและใกล้เคียง อาทิ บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน, สร้างกุฎิสงฆ์ ณ วัดดอนไก่ดี รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานุสสรณ์อยู่เป็นประจำ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายพิชัย ชัยมงคล มีบุตร รวม 4 คน

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ วัดดอนไก่ดี