ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ Cannes Film Festival 2018 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่ 13 พ.ค. 2561 เวลา 20:22 น.

Views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ Cannes Film Festival 2018 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ Cannes Film Festival 2018 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์