ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดหลักสูตร และมอบประกาศนียบัตรกับเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 แก่ผู้จบการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์

วันที่ 13 พ.ค. 2561 เวลา 20:22 น.

Views

ที่โรงละคร สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ ไปในพิธีปิดหลักสูตร และมอบประกาศนียบัตรกับเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 แก่ผู้จบการฝึกอบรมจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" รวม 384 นาย หลังเข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2561 ณ พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ "เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี" เพื่อสร้างผู้นำที่มีคุณสมบัติ พร้อมที่จะเป็นต้นแบบและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนจิตอาสา ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและประเทศชาติ ให้มีความก้าวหน้ามั่นคง โดยผู้ผ่านการอบรมทุกนายสามารถเป็นวิทยากร เพื่อขยายผลการอบรมในเหล่าทัพของตน และในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถเป็นแกนนำจิตอาสาทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาทั้ง 3 ประเภท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อเสนอแนะงานจิตอาสาในภูมิภาค เพื่อให้ศูนย์อำนวยการใหญ่นำมาวิเคราะห์ในการพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมถึงเป็นครูและผู้ช่วยครูให้แก่จิตอาสาในรุ่นต่อไปได้

Tag : พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล พิธีมอบประกาศนียบัตรกับเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 ฝึกอบรมจิตอาสา