สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 20:29 น.

Views

เวลา 19.48 น. วานนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ, เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติประจำนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประจำไทเป สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ และรับพระราชทานพระราชสาส์นตราตั้ง ดังนี้

นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา นายวีรชัย พลาศรัย เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาก่อน

- นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธรัฐรัสเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธรัฐรัสเซีย นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาก่อน

- นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรสวีเดน มาก่อน                                     

- นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ นายมานพชัย วงศ์ภักดี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาก่อน              

- นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายทรงพล สุขจันทร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมยุโรป มาก่อน

- นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดน นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำรัฐกาตาร์ มาก่อน

- นายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต นายดนัย การพจน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาก่อน

- นายศรายุธ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย นายศรายุธ กัลยาณมิตร เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำรัฐอิสราเอล มาก่อน

- นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน นายพรภพ อ่วมพิทยา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน

- นางศริกานต์ พลมณี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี นางศริกานต์ พลมณี เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาก่อน

- นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ 

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกี นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน

- นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายวิทวัส ศรีวิหค เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน

- นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประจำไทเป เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่    

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประจำไทเป นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาก่อน

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาสัมพันธไมตรี และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

เวลา 08.29 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังพลับพลาพิธีท้องสนามหลวง ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ยาตราขบวนพร้อมเทพีคู่หาบทอง และเทพีคู่หาบเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสร็จแล้วพระยาแรกนาเจิมพระโคพอ พระโคเพียง และคันไถ ก่อนเริ่มการไถดะโดยทักษิณาวรรต 3 รอบ ไถแปร 3 รอบ พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน แล้วไถกลบ 3 รอบ จากนั้น พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งตั้งเลี้ยงพระโค จากนั้น รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลรายงานการพยากรณ์เสี่ยงทายผ้านุ่ง โดยพระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า "น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่" ส่วนผลการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ปีนี้พระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า "น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี, พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า "การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง"

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่รางวัลแก่เกษตรกรผู้ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2561 ประกอบด้วย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 16 สาขาอาชีพ, สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 11 กลุ่ม, สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 7 สหกรณ์, ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 3 สาขา ภายหลังจากพระราชพิธีเกษตรกร และประชาชนที่เดินทางมาร่วมในพระราชพิธีต่างเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาหว่านไว้ในลานแรกนา สำหรับนำกลับไปหว่านในแปลงนาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคล

เวลา 09.43 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สำหรับปลูกไว้เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อไป โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

แปลงนาทดลองเป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ซึ่งพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำพันธุ์ข้าว ถั่ว และพืชไร่ ไปปลูกทดลองตั้งแต่ปี 2504 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ได้ผลผลิตพืชหมุนเวียนตระกูลถั่ว และพืชไร่ อาทิ ถั่วเขียวชัยนาท 36, งาดำอุบลราชธานี 3 และทานตะวันอะคลอร่า 6 รวม 325 กิโลกรัม, ข้าวพันธุ์คัด 45 พันธุ์ เลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะรวงที่มีเมล็ดสมบูรณ์ ได้ 24,515 รวง, การปลูกข้าวพันธุ์หลัก 7 พันธุ์ ได้แก่ ปทุมธานี 1, กข 71, กข 43, ขาวดอกมะลิ 105, กข 6, กข 57 และสังข์หยดพัทลุง ได้ผลผลิตทั้งสิ้น 1,799 กิโลกรัม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 และบรรจุซองแจกจ่ายแก่เกษตรกร และประชาชน เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคล และส่วนที่เหลือ กรมการข้าว ขอพระราชทานพระราชานุญาตนำไปปลูกไว้ทำพันธุ์ เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดี เผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, มูลนิธิชัยพัฒนา และร้านภูฟ้า ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

เวลา 15.20 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ทรงเปิดงาน "เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439" ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 57 เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมได้รำลึกถึงคำสอนและจริยวัตรอันงดงามของบรมศาสดามูฮำหมัด ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม สู่การเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขผู้ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม และเพื่อจัดกิจกรรมที่แสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิมที่อยู่ร่วมกับสังคมไทยมาช้านาน เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ และความสันติสุขของสังคมและประเทศชาติ
 
โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสความว่า "ศาสนาทุกศาสนาแม้จะมีหลักธรรมคำสอนที่แตกต่างกันในรายละเอียด แต่ก็มีจุดมุ่งหมายที่ตรงกันในสาระสำคัญคือให้ศาสนิกชนเป็นคนดี อยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาสามัคคี และสงเคราะห์เกื้อกูลกันในทุกโอกาส ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งที่มีหลักธรรมคำสอนที่สมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกัน ทำให้อิสลามิกชนผู้ปฏิบัติตามมีความสุขความเจริญในชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ด้วยความผาสุกร่มเย็น การที่ท่านทั้งหลายร่วมกันจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงเป็นกุศลกิจที่ควรแก่การชื่นชมอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านนบีมุฮำหมัด ผู้นำศาสนธรรมอันประเสริฐมาประกาศสั่งสอนแก่ชาวโลกแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้อิสลามิกชนได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนให้ลึกซึ้งกว้างขวางขึ้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าหากคนไทยทุกคน ทุกศาสนา จะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนในศาสนาที่ตนเคารพนับถือให้เข้าใจกระจ่าง และน้อมนำไปยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและจริงใจแล้ว ชีวิตของแต่ละคน ตลอดจนชาติบ้านเมืองอันเป็นที่อยู่อาศัยร่วมกัน ก็จะมีแต่ความวัฒนาผาสุกอย่างแน่นอน"

ในการนี้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นำกล่าวดุอาอ์ ขอพรเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นภาษาอาหรับ ต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ "มูฮำหมัด ศาสดาผู้เมตตาธรรม นำสัจธรรมสู่สังคม", นิทรรรศการเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ดุจดั่งฝน...พร่างพรมใจ", นิทรรศการวิทยาศาสตร์ฮาลาลและศิลปะอิสลาม Halal Startup และระบบ E-commerce รวมถึงนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล 1.0-4.0 โดยจะจัดไปถึงวันที่ 16 พฤษภาคม นี้

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชกรณียกิจ