ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานในงานส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทย ไทยไนท์ ประจำปี 2561 ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 20:33 น.

Views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานในงานส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทย ไทยไนท์ ประจำปี 2561 ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไทยไนท์ 2561 ไทยไนท์ เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์