ครม. ตีกลับงบฯเพิ่มสร้างสภาใหม่ 8 พันล้าน

วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 14:12 น.

Views

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ งบประมาณก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ แค่ก้อนเดียว  วงเงิน 512.50 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้างประกอบอาคาร 273.51 ล้านบาท / ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 150.45 ล้านบาท / ค่าจ้างที่ปรึกษา 88.54 ล้านบาท

ส่วน งบที่ขอเพิ่มเติม อีก 8,135.56 ล้านบาท ครม ยังไม่อนุมัติ เนื่องจาก ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน จึงให้กลับไปทำรายละเอียดมาเพิ่มเติม โดยงบประมาณก้อนนี้ประกอบด้วย ระบบสาธารณูปโภค รวมกับงบประมาณเดิม ที่เคยอนุมัติไว้แล้ว เป็น 1,413.06 ล้านบาท  ค่าระบบ ไอที และ ระบบประกอบอาคาร 6,493.49 ล้านบาท  ค่าจ้างที่ปรึกษา 229 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังอนุมัติ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ วงเงิน 1,555 ล้านบาท กับ บริษัทเอกชน อายุโครงการ 20 ปี  เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้า เดือน กค.  นี้  และ จะจ่ายไฟให้พื้นที่ได้ ในเดือน พ.ย. 2563 หวังสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า และ เกิดการสร้างงานในพื้นที่

Tag : คณะรัฐมนตรี อาคารรัฐสภาแห่งใหม่