ชาวนาเดือดร้อน ขุดลอกแหล่งน้ำคันดินปิดทางน้ำ จ.มหาสารคาม

วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 16:07 น.

Views

ชาวเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ได้รับผลกระทบจากโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกก่อ จนน้ำท่วมนาข้าวหลายร้อยไร่ ไม่สามารถทำนาได้

ตัวแทนชาวนา บ้านหนองหิน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร้องทุกข์ว่าขณะนี้ นาข้าวของชาวบ้านหลายร้อยไร่ได้รับผลกระทบจากโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกก่อ แต่คันดินปิดกั้นทางน้ำ เป็นเหตุทำให้น้ำท่วมเข้านา ยิ่งหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน ทำให้ชาวนาไม่สามารถลงมือทำนาได้ ส่วนนาเพิ่งหว่านข้าวไปแล้วก็ถูกน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง เสี่ยงได้รับความเสียหาย

จึงอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ด้วยการขุดทางระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำท่วมนา ให้เกษตรกรสามารถทำนาได้

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกก่อ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำโคกก่อ น้ำท่วมนาข้าว น้ำท่วมนาข้าว มหาสารคาม น้ำท่วมนา อ่างเก็บน้ำโคกก่อ คันดินปิดทางน้ำ