อย. - กสทช. ระงับโฆษณาเกินจริง 29 ช่องทีวี 1 สถานีวิทยุ

วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 16:05 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. แถลงสรุปผลการตรวจสอบรายการ และโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 พฤษภาคม 2561 พบสถานีโทรทัศน์ 29 ช่องรายการ แบ่งเป็นช่องหลัก 6 รายการ สถานีดาวเทียม 23 รายการ และสถานีวิทยุ 1 สถานี มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง เข้าข่ายโฆษณาเกินจริง จึงได้สั่งระงับการออกอากาศโฆษณาดังกล่าวแล้ว

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. ระบุว่า กสทช. อยู่ระหว่างการพิจารณาระงับสื่อโฆษณา ที่เพิ่งตรวจพบว่าเข้าข่ายโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริงจำนวน 8 ช่อง ร่วมถึงได้สั่งระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลีน ทางเว็บไซต์จำนวน 10 URL ทั้งนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศ (ไอไอจี) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) ทั้ง 20 รายหลัก เพื่อระงับการเข้าถึงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว ทั้งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะที่นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบความผิด ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีการโฆษณาว่ารักษาโรคได้ เป็นการสื่อข้อความที่เป็นเท็จ เข้าข่ายโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีการโฆษณาทำให้เข้าใจผิด ในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง จึงขอย้ำเตือนผู้บริโภค ไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะตามกฎหมาย ไม่อนุญาตให้โฆษณาอาหารว่าเป็นยารักษาโรค

ส่วนเครื่องสำอาง ใช้เพื่อความสะอาดและสวยงามเท่านั้น ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างของร่างกายได้ หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556, ร้องเรียน ผ่าน Oryor Smart Application หรือสายด่วน กสทช. 1200

Tag : กสทช. อย. โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริง