เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 15 พ.ค.61

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 01:43 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 15 พ.ค.61

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
พิธีกร : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร, ศตกมล วรกุล

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 15 พค 61 มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 15 พค 61 รศ ดร จักษ์ พันธ์ชูเพชร ศตกมล วรกุล