แถลงข่าวการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา / โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 เพื่อมุ่งหวังพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเปิดคัดเลือกทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ และจะประกาศผลภายในเดือนมิถุนายน

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด "วิ่งสร้างคน คนสร้างบ้าน ชุมชนสวนยางเปิดบ้าน ชวนวิ่งท่อง ล่องสวนยาง" เริ่มที่จังหวัดระยอง และอุบลราชธานี เพื่อสร้างกระแสรักสุขภาพและออกกำลังกาย และพัฒนาพื้นที่ในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืนของจังหวัดต่อไป