พยากรณ์อากาศวันนี้ 16 พฤษภาคม 2561

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 16 พฤษภาคม 2561 วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนได้ 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่