ประกาศกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1439

วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 23:51 น.

Views

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่าในวันและเวลาดังกล่าวไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี