ผบ.ทบ.ล่องเรือตรวจเขื่อนคลองลาดพร้าว แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาที่ริมคลองลาดพร้าว เป็นประธานการประชุมจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และการก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำแนวคลองและทางระบายน้ำคลองลาดพร้าว พื้นที่เขตสายไหม เพื่อวางแนวทางการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมลงเรือตรวจพื้นที่พบว่ามีความคืบหน้าร้อยละ 36 และจะติดตามงานทุกเดือน เพื่อให้การทำงานได้ผลสัมฤทธิ์ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อชาวชุมชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทั้ง 50 ชุมชน

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบทะเบียนบ้าน ให้กับ 2 ชุมชนริมคลอง 75 หลัง และ รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ โดยโครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปี 2559 ต้องมีงานรื้อถอนบ้านออกจากเขตคลองกว่า 6,000 หลัง ปัจจุบันรื้อแล้ว กว่า 2,000 หลัง ส่วนสร้างบ้านมั่นคงเป็นที่อยู่อาศัย เป้าหมายกว่า 7,000 หลัง ดำเนินการแล้ว 2,600 หลัง และปักเสาเข็มสร้างเขื่อนแล้ว 15 กิโลเมตร จากที่ต้องทำทั้งสิ้น 46 กิโลเมตร

Tag : เขื่อนคลองลาดพร้าว