กระทรวงเกษตรฯ เร่งสอบอ้าง UN หลอกปล่อยกู้เกษตรกร

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ขอให้เร่งรัดตรวจสอบและแก้ไขปัญหา กรณีบริษัทเอกชนแอบอ้างให้เงินทุนกู้ยืมแก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยบริษัทอ้างเป็นสมาชิกสหประชาชาติ หรือ หรือ UN เพียงรายเดียวของโลก มีเงินทุนนับล้านล้านบาท สามารถให้เงินกู้แก่เกษตรกร, ข้าราชการ และนักธุรกิจ ได้สูงรายละ 1,000,000 – 15,000,000 บาท ซึ่งมีประชาชนทั่วประเทศสมัครเป็นสมาชิกบริษัทแล้วกว่า 60,000 คน

ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเตือน ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อบริษัทดังกล่าว และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

พร้อมย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวมถึงให้รายงานผลการตรวจสอบ พร้อมนำเสนอข้อมูลพฤติกรรมล่อลวงที่เกิดขึ้นในจังหวัด ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ หรือ อกพ.ระดับจังหวัด รวมทั้งปลัดกระทรวงเกษตรฯ ด้วย