ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 16 พ.ค. 2561

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

วันนี้ทุกรายการยังขายราคาเดิม อย่างเนื้อหมู ขายกิโลกรัมละ 120-125 บาท  ไข่เป็ดยังขายอยู่ที่ฟองละ 3 .80บาท ถึง 3.90 บาท ราคาผักสด วันนี้หลายรายการเปลี่ยนแปลงราคา เริ่มจากผักคะน้าแพงขึ้นมา 5-6 บาท ขายอยู่ที่ 25-28 บาท ผักบุ้งจีนแพงขึ้นมา 4-5 บาท ขายอยู่ที่22-25 บาท ส่วนผักชีแพงขึ้นมา ขีดละ 1 บาท ขายอยู่ที่ขีดละ 15-16 บาท ราคาผลไม้วันนี้ ทุกรายการยังขายราคาเดิม ยกเว้นทุเรียนหมอนทอง แพงขึ้นมากิโลกรัมละ 10 บาท ขายอยู่ที่ 130-150 บาท ส่วนผลไม้อื่นๆ ราคายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ราคาเนื้อสัตว์
เนื้อหมู (สะโพก/ไหล่)            กก.ละ          120-125    บาท
เนื้อหมูสามชั้น                   กก.ละ          135-140    บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน) กก.ละ           65-70     บาท
กุ้งขาว (70-80ตัว/กก.)          กก.ละ          160-190    บาท
ปลานิล                                กก.ละ           60-75     บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด (กลาง)           ฟองละ              3.80-3.90   บาท
ไข่ไก่ (เบอร์ 2)          ฟองละ              3.30-3.40   บาท
ไข่ไก่ (เบอร์ 3)          ฟองละ              3.20-3.30   บาท

ราคาผัก
ผักคะน้า  กก.ละ               25-28       บาท
ผักบุ้งจีน  กก.ละ               22-25       บาท
ผักชี  ขีดละ                15-16       บาท
ถั่วฝักยาว กก.ละ               32-35       บาท
มะนาวแป้น ผลละ                4-4.50    บาท

ราคาผลไม้
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง กก.ละ          130-150      บาท
ส้มเขียวหวาน (เบอร์ 5) กก.ละ           50-55       บาท
ทุเรียนพันธุ์ชะนี  กก.ละ          100-120      บาท
เงาะโรงเรียน  กก.ละ           60-70       บาท
มังคุด (ผิวมัน)  กก.ละ          130-140      บาท
ที่มา:กรมการค้าภายใน