องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เผยปราบโกงยังล่าช้า

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เป็นความเห็นในเวทีสัมมนา "รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่" เพื่อทำความเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และขจัดทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ

โดย พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ระบุว่า ตามกฎหมายใหม่ ป.ป.ช. มีภารกิจที่เข้มข้น และมีอำนาจส่งมอบเรื่องร้องเรียนทุจริตให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของสำนวนที่อยู่ในการตรวจสอบของ ป.ป.ช. และให้การปราบปรามทุจริตเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  

นอกจากนี้ ป.ป.ช. จะมีอำนาจในการทวงคืนทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน หลังร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของภาครัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.

ทั้งนี้ นายมานะ  นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอรัปชันประเทศไทย เห็นว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบัน ยังไม่สามารถปราบโกงได้ตามที่คาดหวัง เพราะประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ นอกจากนี้รัฐยังปิดกั้นการตรวจสอบ จนทำให้มีข้อครหาทุจริตหลาย กรณีไม่มีความกระจ่างต่อสังคม จึงขอให้เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา

พร้อมกันนี้ยังขอให้ ป.ป.ช. และ สตง. เปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบทุจริตให้มากขึ้น เพราะ 2 ปีที่ผ่านมาทั้ง 2 หน่วยงานไม่มีผลสรุปการตรวจสอบทุจริตเปิดเผยต่อสาธารณชนเหมือนเช่นในอดีต

Tag : ต่อต้านคอร์รัปชัน