นำร่องจัดระเบียบสายเคเบิล จ.ขอนแก่น

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 13:38 น.

Views

จากอุบัติเหตุสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าถูกรถบรรทุกเกี่ยวหลุดลงมา  ในขณะที่มีผู้ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา  บริเวณหน้าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  และถูกสายเคเบิลเกี่ยวคอจนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา   นอกจกานี้ ยังมีอีกหลายจังหวัดที่มีสายเคเบิล หลุดห้อยลงมาเสี่ยงเกิดอันตราย  ทาง กสทช. จึงได้กำหนดให้จังหวัดขอนแก่น  เป็นพื้นที่นำร่องในการจัดระเบียบสายสื่อสารใก้เป็นระเบียบเรียบร้อย

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  จึงได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบสาย สื่อสาร และสายเคเบิลในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  ในการจัดระเบียบสายสื่อสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบกิจการสื่อสาร   ซึ่งร่วมกันกำหนดแผนการจัดระเบียบไว้ 2 เส้นทาง คือ ถนนกลางเมือง จากสี่แยกถนนประชาสโมสร ถึงสามแยกถนนหลังศูนย์ราชการ ระยะทาง 1 กิโลเมตร และถนนหน้าเมือง จากสี่แยกถนนประชาสโมสร ถึงสามแยกถนนหลังศูนย์ราชการ ระยะทาง 1 กิโลเมตร

ส่วนเส้นทางวิกฤตที่ไม่สามารถอนุญาตให้พาดสายสื่อสารต่อไปได้ จำนวน 4 เส้นทาง คือ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ถนนทางเข้าบ้านโนนม่วง ถนนสมหวังสังวาล และถนนมะลิวรรณ จากตัวเมือง ขอนแก่น ถึงอำเภอชุมแพ  จะต้องดำเนินการรื้อสายสัญญาณที่พาดผ่านถนนออกทั้งหมด  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางดังกล่าว  อีกทั้งไม่ให้เกิดเหตุเศร้าสลดใจซ้ำรอยอีก  รวมทั้งเป็นการปรับทัศนียภาพของจังหวัดขอนแก่น ให้มีความสวยงาม

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ทางบริษัทผู้ให้บริการจำนวน 17 บริษัท ได้กำหนดให้ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อออกจัดระเบียบสายสัญญาณเคเบิ้ลบนถนน 4 เส้นทางหลักของจังหวัดขอนแก่น โดยจะนำสายสัญญาณไม่ได้ช้ออกจากเสาไฟฟ้า  เบื้องต้นพบว่ามีสายเคเบิ้ลร้อยละ 60 ที่ไม่ได้ใช้ งาน จะต้องรื้อออกทันที  และกำลังจะเลือกถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อจะนำสายไฟฟ้า และสายเคเบิลลงใต้ดินต่อไปด้วย

Tag : นำร่องจัดระเบียบสายเคเบิล จ.ขอนแก่น