สนช. เตรียมหาพื้นที่แก้ไขปัญหาลิง

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นประธานเปิดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤติ และมอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนให้กับ 12 จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี กรุงเทพมหานคร กระบี่ ชลบุรี ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ภูเก็ต มุกดาหาร สตูล สระบุรี และอำนาจเจริญ ที่ต้องมีการบริหารจัดการในพื้นที่วิกฤติด้วย โดยกรมอุทยานแห่งชาติ มีการชี้แจงถึงการสำรวจพื้นที่บนเกาะ 5 เกาะ ที่จะนำลิงไปปล่อย ประกอบด้วย เกาะงำ เกาะแพ เกาะทะนาน เกาะมาลี และเกาะปายู  ซึ่งหลังปล่อยลิงแล้วจะมีการติดตามประเมินผลชีวิต ความเป็นอยู่ของลิง ขณะที่จังหวัดลพบุรีมีลิงประมาณ 10,000 ตัว เสนอบริหารจัดการด้วยการควบคุมประชากรลิง ไปจนถึงการสำรวจพื้นที่เขาและป่าจัดทำเป็นนิคมลิง แต่จะมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนดำเนินการ