Green Report : เตาเผาขยะผลิตไฟฟ้า

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

กรุงเทพมหานคร กำลังจะมีเตาเผาขยะที่ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  ซึ่งเตาเผาขยะแบบนี้ ช่วยลดทั้งขยะ ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มาก

ปัญหาขยะรอการกำจัดเป็นงานหนักงานท้าทายของทุกพื้นที่ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร  ซึ่งต้องรับมือกับขยะมากกว่า 10,000 ตันต่อวัน วิธีการกำจัดขยะส่วนใหญ่จะใช้วิธีการฝังกลบ ส่วนที่เหลือจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการหมักผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์

แต่ปัจจุบันพื้นที่ฝังกลบขยะหายากขึ้น กรุงเทพมหานครจึงได้ใช้ วิธีการเผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้า มาตั้งแต่ปี 2559 โดยจัดตั้งโรงเตาเผาขยะผลิตไฟฟ้าแห่งแรกที่หนองแขม

โรงเตาเผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้านี้ มีกระบวนการเผาไหม้ขยะมูลฝอยด้วยความร้อนสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งความร้อนที่เกิดจากเผาจะกลายเป็นไอน้ำที่มีความดันสูงมากพอจะปั่นเป็น "พลังงานไฟฟ้า" ซึ่งในแต่ละปีโรงงานแห่งนี้ช่วยกำจัดขยะได้ไม่กว่า 107,000 ตันต่อปี  สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในโรงงานเผาขยะ และส่งขายให้กับ การไฟฟ้านครหลวงได้กว่า 50 ล้านยูนิต

การเผาขยะจากโรงงานนี้ ได้มีระบบการจัดการมลพิษ ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่ส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้าน และยังมีระบบเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยการติดตั้งเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศแบบ เรียลไทม์

โรงเผาขยะผลิตไฟฟ้าที่ช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดี ทำให้กรุงเทพมหานคร มีแผนจะขยายโรงงานเผาขยะลักษณะนี้อีก 2 แห่ง คือ ที่อ่อนนุช และหนองแขม โดยกรุงเทพมหานครจะให้สัมปทานกับ บริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการจัดสร้างโรงงานเผาขยะผลิตไฟฟ้าเป็นเวลา 20 ปี ซึ่งเอกชนที่ชนะการประมูลจะได้ค่ากำจัดจากกรุงเทพมหานคร และสามารถขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้

สำหรับโรงเผาขยะผลิตไฟฟ้าอีก 2 แห่งที่จะให้สัมปทานกับบริษัทเอกชนนี้ หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขั้นสูงสุดพร้อมต้องมีมาตรการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดที่สุด 

การดึงภาคเอกชนเข้ามาช่วยลดภาระการกำจัดขยะมหาศาลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  เป็นอีกทางออกที่ช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมือง และยังช่วยเพิ่มมูลค่าจากขยะไร้ค่าเป็น พลังงานไฟฟ้า อีกทั้งยังส่งผลทางอ้อมให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่ามาน่ามอง สร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลกที่มาเยือนได้อีกด้วย

เรื่องการใช้การทิ้งขยะ เราทุกคนต้องตระหนักและปรับตัวนะครับเพราะในอนาคตกฎหมายจะบังคับให้เราทุกคนต้องร่วมจ่าย ค่าขนส่งและกำจัดขยะ หากใครใช้มากก็จ่ายมากนะ...ซื้อน้ำ 1 ขวดหรือขนม 1 ชิ้น ไม่ขอรับถุงพลาสติกจากคนขาย ช่วยลดขยะลงได้มากเลย เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม รอไม่ได้

Facebook : ch7greenreport

Tag : Green Report