รายงานพิเศษ : ชุมชนริมทางรถไฟแม่กลอง ร้องขอความเป็นธรรม ถูกเรียกเก็บค่าเช่าย้อนหลัง

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นี่คือสัญญาเรียกเก็บภาษีโรงเรือน ที่ชาวบ้านริมทางรถไฟแม่กลองที่จังหวัดสมุทรสงคราม นำมาแสดงเพื่อยืนยันว่า ที่ผ่านมาได้ชำระภาษีอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่สามารถต่อสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ตั้งแต่ปี 2550

นายสุขุม ตั้งฑีฆะรักษ์  1 ในผู้เช่าอาคารพาณิชย์จากการรถไฟฯ ยืนยันว่า ชาวบ้านไม่เคยปฏิเสธจ่ายค่าเช่าอาคารพาณิชย์จากการรถไฟฯ และพยายามติดต่อประสานงานเพื่อชำระเงินรายเดือนอย่างที่เคยทำมาตั้งแต่ปี 2543 แต่เจ้าหน้าที่การรถไฟสถานีแม่กลอง กลับไม่รับชำระ และไม่เคยเปิดให้ทำสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ต่อ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ชัดเจน 3 ปี 1 ครั้ง

กระทั่งเดือนเมษายนที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย มีหนังสือแจ้งเตือนมายังผู้เช่าอาคารพาณิชย์ 40 ห้อง กินพื้นที่ด้านซ้ายและขวาฝั่งละ 290 ตารางเมตร ให้กลับไปชำระเงินค่าเช่าที่ติดค้างเป็นระยะเวลา 9 ปีเศษ ซึ่งบางรายต้องจ่ายค่าเช่าที่คงค้างสูงถึง 1,300,000 บาท 
เช่นเดียวกับ นายกิตติพงษ์  โชติคุณากร ซึ่งเปิดร้านขายกระเพาะปลาและเช่าบูชาพระเครื่อง เขาบอกว่า รายได้ที่ไม่แน่นอน ทำให้ยากที่จะไปจ่ายชำระค่าเช่าคงค้างย้อนหลัง ซึ่งเป็นเงินเกือบ 200,000 บาท เพื่อแลกกับสัญญาเช่าใหม่ ทั้งยังระบุด้วยว่า ที่ออกมาร้องทุกข์ไม่ได้ต้องการสร้างปัญหา แต่อยากร้องขอความเป็นธรรมจากผู้เกี่ยวข้อง ให้ช่วยเจรจาผ่อนผันการชำระหนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์การอยู่อาศัยไว้เท่านั้น

จากการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประจำสถานีแม่กลอง ได้รับการยืนยันว่ามีการเรียกเก็บค่าเช่าค้างเก่าพื้นที่ 40 คูหาริมทางรถไฟจริง ทั้งยังยืนยันด้วยว่า ที่ผ่านมาได้แจ้งเตือนผู้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้เช่าส่วนที่มีกำลังจ่าย ได้ทยอยไปยื่นชำระต่อสำนักงานบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว และไม่น้อยได้สัญญาเช่าฉบับใหม่กลับมาครอบครอง เจ้าหน้าที่รายนี้ยังยืนยันด้วยว่าการเรียกเก็บค่าเช่าย้อนหลังเป็นไปตามเงื่อนไข ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย มิได้เป็นการกลั่นแกล้งชาวบ้าน แต่อย่างใด

ขณะเดียวกันทีมข่าวยังได้ติดต่อไปยังหัวหน้าแผนกบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทยโซนแม่กลอง เพื่อสอบถามถึงอัตราค่าเช่าที่มีการเรียกเก็บวงเงินนับล้านบาทต่อราย ได้รับคำตอบว่า เป็นการเรียกเก็บค่าเช่าค้างเก่า ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2543 พร้อมกับอธิบายว่าสาเหตุที่การรถไฟแห่งการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ได้ต่อสัญญาให้กับผู้เช่า เพราะเกิดข้อพิพาทเรื่องค่าเช่าที่ผู้เช่ามองว่าไม่เป็นธรรม ทั้งๆ ที่เก็บถัวเฉลี่ยห้องละไม่เกิน 500 บาท ในปี 2543  ทั้งยังยืนด้วยว่าระยะเวลาที่แจ้งกลับไปยังผู้เช่าให้มาติดต่อที่แผนกบริหารทรัพย์สินการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อชำระเงินค่าเช่าค้างเก่าภายใน 30 วัน เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกรอบเท่านั้น แต่พร้อมเปิดรับฟังทุกปัญหาของผู้เช่าหากไม่สามารถมาชำระได้ตามเงื่อนไขเป็นอีกหนึ่งปมปัญหาของการเช่าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เกิดจากข้อพิพาทเรื่องค่าเช่า ที่ต้องหาข้อสรุปต่อไปเพื่อการอยู่ร่วมกัน

Tag : เกาะติดข่าวดัง