สนช.ผุดแนวคิดตั้ง "นิคมลิง" จัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤต

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

จากการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤต และมอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนให้กับ 12 จังหวัด ประกอบด้วย ลพบุรี กรุงเทพมหานคร กระบี่ ชลบุรี ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ภูเก็ต มุกดาหารสตูล  สระบุรี และอำนาจเจริญ  ของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการป้องกันคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ได้ข้อสรุปเบื้องต้น จะใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบ เพื่อจัดทำ "นิคมลิง"ในการรองรับการย้าย ลิง ที่เป็นส่วนเกินและสร้างปัญหาพิพาทกับชุมชน โดยจะดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอน หลักมาตรฐานของ พ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว์ ซึ่งนักวิชาการบางส่วน ยินดีให้ความช่วยเหลือแสดงความเห็นว่า "นิคมลิง" ควรเป็นอย่างไร โดยสนช.จะฟังความเห็นของทุกฝ่าย หากผลประชาพิจารณ์ ไม่ให้ย้ายก็จะทำหมัน และจัดระบบนิเวศใหม่ให้อยู่ร่วมกันได้ แต่ถ้าผ่านประชาพิจารณ์ก็จะเริ่มย้ายลิงตามแผนในเบื้องต้น


ซึ่งก่อนหน้านี้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงและสำรวจเกาะที่จะนำลิงไปปล่อยบน 5 เกาะ ประกอบด้วย เกาะงำ เกาะแพ เกาะทะนาน เกาะมาลี และเกาะปายู  และจะมีการติดตามประเมินผล ความเป็นอยู่ของลิง รวมไปถึง ข้อเสนอของจังหวัดลพบุรี มีลิงประมาณ 10,000 ตัว ในควบคุมประชากรลิง ไปจนถึงการสำรวจพื้นที่เขาและป่า จัดทำเป็นนิคมลิง

Tag : นิคมลิง ปัญหาลิง