ก.พลังงาน จ่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ไม่เกินลิตรละ 30 บาท

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ.เปิดเผยว่า หากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเกิน 80 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล อาจส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยเฉพาะน้ำมันดีเซล ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ ทั้งต้นทุนค่าขนส่ง ราคาสินค้า และระบบขนส่งสาธารณะ สุดท้ายแล้ว ผู้บริโภคอาจจะกลายเป็นผู้ที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนดังกล่าว ซึ่ง สนพ.ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว

เบื้องต้น สนพ.อาจนำมาตรการเดิมมาปรับใช้ ด้วยการกำหนดเพดานราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไว้ไม่เกินลิตรละ 30 บาท โดยนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาช่วยชดเชยราคาให้ผู้ค้า หรืออาจพิจารณาปรับลดภาษีสรรพ-สามิตน้ำมันลง ซึ่งขณะนี้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศอยู่ที่ลิตรละ 28 บาท 89 สตางค์แล้ว

และในวันนี้ สนพ.ได้ประกาศแจ้งราคาขายปลีกก๊าซฯ ในประเทศโดยราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้นอีก 0.5714 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาหน้าสถานีบริการ ปรับขึ้น 31 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้ราคาก๊าซ LPG ขนาดถังบรรจุ 15 กิโลกรัม ปรับขึ้นไปอยู่ที่ 372 บาท สูงเกินราคาเพดานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ที่ 353 บาทต่อถัง

ส่วนราคาก๊าซ NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไป ปรับขึ้น 57 สตางค์ ต่อกิโลกรัม ไปอยู่ที่ 14 . 14 บาท ต่อกิโลกรัม ส่วนราคาก๊าซ NGV รถโดยสารสาธารณะ ปรับขึ้น 62 สตางค์ อยู่ที่ 10 .62 บาท  ต่อกิโลกรัม

ขณะที่ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกยังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากผลพวงที่สหรัฐฯ ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน

Tag : ราคาขายปลีกน้ำมัน ราคาน้ำมัน