สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทาน และถุงพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

ที่ศาลาอเนกประสงค์ อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ประชาชน และเด็กกำพร้า จำนวน 200 ชุด  นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ นายวัชรพงษ์ บุญรัตน์ อายุ 36 ปี พนักงานร้านขายของชำ ซึ่งได้รับบาดเจ็บเป็นอัมพาตท่อนล่าง จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถจักรยานยนต์ ในย่านเศรษฐกิจการค้าของอำเภอสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

ในตอนบ่าย ได้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนเครื่องยิงลูกระเบิดชนิด M79 ใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า เพื่อมอบดอกไม้ ตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ 6 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ จากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบังนังบูโย ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน 200 ชุด ไปมอบแก่เด็กกำพร้า ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ พร้อมด้วยหน่วยตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และกองกำลังภาคประชาชน พร้อมกับเชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยสถานการณ์ที่ยังเกิดขึ้น ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ
  
ส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทาน รวม 200 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี รวมถึงประชาชนและเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ พร้อมกับกล่าวถึงพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ เสียสละ เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างปกติและมีความสุข

ส่วนที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพราน ภัทรพงษ์ แก้วมั่น ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนจรยุทธ์ กองร้อยทหารพรานที่ 3305 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ที่บริเวณบ้านโฉลง ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ถุงพระราชทาน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยิง M79 ใส่ฐานทหาร