ชุมชนริมทางรถไฟแม่กลอง ร้องถูกเก็บค่าเช่าย้อนหลัง 10 ปี รฟท.ยันเป็นตามเงื่อนไข

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 06:56 น.

Views

การรถไฟแห่งประเทศไทย ยืนยันการเรียกเก็บค่าเช่าอาคารพาณิชย์ริมทางรถไฟแม่กลองย้อนหลัง 10 ปี เป็นตามเงื่อนไข และพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เช่าเข้าเจรจาผ่อนผัน แม้เลยกำหนด 30 วัน

ความคืบหน้ากรณีผู้เช่าอาคารพาณิชย์ ริมทางรถไฟ สถานีแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ถูกทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเรียกเก็บค่าเช่าอาคารพานิชย์ 40 คูหา ย้อนหลังเป็นเวลาเกือบ 10 ปี บางหลังเรียกเก็บสูงถึง 1,300,000 บาท ทั้งที่ผู้เช่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา

โดย นายสุขุม ตั้งฑีฆารักษ์ 1 ในผู้เช่าอาคารพาณิชย์ บอกว่า ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่ปี 2550 เพราะทางการรถไฟฯ ไม่ต่อสัญญาเช่าตามเงื่อนไข และยังปรับค่าเช่าขึ้นแทบทุกวงรอบ แต่ที่หนักใจที่สุด คือ ให้เวลาเพียง 30 วัน ในการเคลียร์ค่าเช่าค้างเก่าสูงถึง 1,300,000 บาท จึงมองว่าไม่เป็นธรรม เพราะที่ผ่านมาผู้เช่าพยายามที่จะติดต่อเพื่อขอแก้ปัญหามากว่า 20 ปี และร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ไร้ซึ่งคำตอบ จึงตัดสินใจโพสต์ลงในโลกออนไลน์

เช่นเดียวกับ นายกิตติพงษ์ โชติคุณากร บอกว่า ไม่อาจรวบรวมเงินไปจ่ายค่าเช่าค้างเก่าได้ เพราะเป็นวงเงินมากกว่า 200,000 บาท จึงอยากให้ทางการรถไฟฯ ช่วยผ่อนผันการจ่ายค่าค้างชำระ และการที่ออกมาร้องเรียนเพื่ออยากจะรักษาสิทธิ์ เพราะอาจต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยที่ไม่อาจต่อสัญญาเช่าได้

ทีมข่าวติดต่อไปที่สำนักงานบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทยโซนแม่กลอง ได้รับการชี้แจงว่า ได้แจ้งเตือนผู้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนเรื่องอัตราค่าเช่าที่เรียกเก็บสูงเพราะเป็นค่าเช่าค้างเก่า พร้อมทั้งอธิบายว่าที่ไม่ได้ต่อสัญญาให้ผู้เช่า เพราะเกิดข้อพิพาทเรื่องค่าเช่าที่ผู้เช่ามองว่าไม่เป็นธรรม ทั้ง ๆ ที่ในปี 2543 เก็บถัวเฉลี่ยคูหาละไม่เกิน 500 บาท แต่ก็พร้อมรับฟังปัญหาของผู้เช่า

Tag : สนามข่าว 7 สี ชุมชนริมทางรถไฟแม่กลอง ชุมชนริมทางรถไฟแม่กลอง ค่าเช่า ชุมชนริมทางรถไฟแม่กลอง ค่าเช่าย้อนหลัง