ศาลฎีกาพิพากษายืนคดีรื้อสุสานชาวจีน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เช้าวันนี้ ที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ระหว่างวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง มูลนิธิวัดพนัญเชิง (เซียง เต็ก ตึ้ง) เป็นจำเลย จากกรณีเมื่อปี 2556 ทางวัดพนัญเชิงฯ ได้ขึ้นป้ายประกาศว่าทางวัดมีโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณสุสานสาธารณะ อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพนัญเชิงฯ เนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชน จึงห้ามบุคคลใดเข้าไปทำประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น บุตรหลานที่ฝังศพบรรพชนไว้กว่า 1,600 หลุม ให้ขุดศพย้ายภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 แต่หาข้อสรุปไม่ได้ จึงมีการนำคดีฟ้องร้องต่อศาล เมื่อปี 2557

โดยศาลชั้นต้น มีคำพิพากษา ให้จำเลยทั้ง 2 ออกจากที่ดินพิพาท และให้รื้อถอนอาคารสำนักงานของจำเลย บ้านพักคนงาน และบริวาร ออกไปจากที่ดินพิพาท และห้ามจำเลยไม่ให้รบกวนสิทธิครอบครองที่ดินของโจทก์ 2. ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างก่อนจัดตั้งมูลนิธิ จึงไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างของจำเลย ไม่ต้องรื้อ 3. ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ เดือนละ 400 บาท จนกว่าจะรื้อสำนักงานของจำเลย และบ้านพักคนงานออกไปจากที่ดินโจทก์ 4. ฮวงซุ้ยและศพ เป็นของทายาทลูกหลาน ซึ่งเข้าฝังศพโดยเปิดเผย สุจริตตามเจตนา ให้ทำสุสานสาธารณะของโจทก์ ไม่ต้องรื้อถอนออกจากที่ดินพิพาท และ 5.ห้ามโจทก์ดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ขัดกับวัตถุประสงค์ของสุสานสาธารณกุศล

จึงมีการยืนต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ และชั้นฎีกา ซึ่งทั้ง 2 ศาลได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โดยให้ฮวงซุ้ยและศพเป็นของทายาทลูกหลาน และให้เป็นสุสานสาธารณะ